WASHINGTON — An annual survey on public attitudes toward religious faith by the Becket Fund for Religious Liberty indicates, not…